Technika

Technologie intelektualne to rozwiązania, które bezpośrednio wpływają na ludzki umysł. Mogą zwiększać jego możliwości, ale mogą też destabilizować jego pracę: rozpraszać uwagę, zaburzać sen, uzależniać. Badania poświęcone internetowi (zwłaszcza mediom społecznościowym) i urządzeniom mobilnym pokazują, jak destrukcyjny może być wpływ najnowszych osiągnięć techniki na nasze zdolności poznawcze oraz zdrowie psychiczne (w szczególności w przypadku młodych ludzi). Twórcy technologii często lekceważą potencjalnie negatywne konsekwencje ich używania. Nie brakuje też jednak odpowiedzialnych i realnie innowacyjnych rozwiązań technicznych. W naszych tekstach uważnie przyglądamy się urządzeniom i aplikacjom, niosącym ze sobą zarówno korzyści, jak i potencjalne szkody.

NAJNOWSZE