Prawo

Rola prawników w kształtowaniu fundamentów dojrzałej kultury psychoaktywnej jest wyjątkowo złożona i istotna. Tworzenie produktów i usług związanych z substancjami i z technologiami, które bezpośrednio wpływają na ludzki umysł, wymaga brania pod uwagę wielu regulacji prawnych. Chodzi nie tylko o przepisy dotyczące wprowadzania na rynek leków, suplementów czy żywności funkcjonalnej, lecz także o patenty, o dane wrażliwe pacjentów lub uczestników badań, o ograniczenia w zakresie reklamy czy też o analizy legalności (jak w przypadku badań nad potencjałem terapeutycznym psychodelików). Obserwujemy trendy prawno-regulacyjne, analizujemy wpływ polityki na badania, na rozwój i na innowacje w każdym z wymienionych obszarów, tworzymy propozycje rozwiązań oraz inspirujemy konkretne zmiany.

NAJNOWSZE