Biznes

Produkty i usługi związane ze zdrowiem i z dobrostanem psychicznym oraz z usprawnieniami poznawczymi tworzą dzisiaj wielki i szybko rozwijający się rynek. Suplementy i leki niosące obietnicę poprawy kondycji mózgu przyciągają coraz więcej inwestorów. Zauważalny jest także napływ kapitału do branży terapeutycznego wykorzystywania substancji psychodelicznych. Przyglądamy się procesom komercjalizacji badań naukowych w tych obszarach. Omawiamy potencjalne korzyści, ryzyka i kontrowersje związane z prywatnym i z publicznym finansowaniem, z kwestiami patentowymi oraz z rolą świata biznesu w kształtowaniu programów badawczych. Podkreślamy przy tym konieczność krytycznego podejścia do retoryki innowacyjności, aby zadbać o to, żeby innowacje naukowo-techniczne były odpowiedzialne społecznie.

NAJNOWSZE