Kultura

Kształtowanie dojrzałej kultury psychoaktywnej jest dziś wyjątkowo ważne. Zachodzą właśnie istotne zmiany społeczno-kulturowe dotyczące postrzegania wpływu substancji i technologii na umysł człowieka. Coraz mniej osób sięga po alkohol, zakazano sprzedaży napojów energetyzujących nieletnim, coraz częściej legalnie dostępna jest marihuana, kampanie społeczne ostrzegają przed negatywnym wpływem niektórych technologii na zdrowie psychiczne i produktywność, a po kilku dekadach demonizowania psychodelików trwa renesans ich popularności wśród naukowców i w szerszym kulturowym ujęciu. Zapewniamy rzetelne informacje i zwiększamy świadomość na temat szans i zagrożeń towarzyszących tym zmianom, jak również dążymy do tego, żeby ich wpływ był możliwie najbardziej pozytywny.

NAJNOWSZE