Ważne informacje prawne i zdrowotne

Misją High Culture jest działalność informacyjna, edukacyjna i profilaktyczna z myślą o ograniczaniu zdrowotnych i społecznych szkód korzystania z substancji i z technologii wpływających na ludzki umysł. W tym celu upowszechniamy rzetelną wiedzę o substancjach psychoaktywnych i o technologiach intelektualnych, w tym – o ich potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych. Jednakże należy mieć na uwadze, że wiele z udostępnianych przez nas informacji dotyczy wciąż toczących się badań i nie zostało jeszcze dostatecznie zweryfikowanych w praktyce medycznej.

Stanowczo odradzamy wykorzystywanie informacji przez nas podawanych do zachęcania do posiadania lub do używania substancji nielegalnych. Podkreślamy, że zgodnie z polskim prawem, w tym – z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z kodeksem karnym, posiadanie, dystrybucja, produkcja i używanie substancji nielegalnych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Należy również pamiętać, że informacje publikowane przez High Culture nie stanowią porady medycznej i nie powinny być traktowane jako substytut profesjonalnej opieki zdrowotnej. W razie problemów zdrowotnych zawsze należy się skonsultować z lekarzem lub z innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Zdecydowanie zniechęcamy do wszelkich form samoleczenia lub do nieodpowiedzialnego eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.

Przypominamy również o potencjalnych ryzykach zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym – o ryzykach uzależnienia, negatywnych skutków psychologicznych oraz o innych niekorzystnych reakcjach zdrowotnych.