Dr Maciej Zając
Kolorowa ilustracja przedstawiająca portret doktora Macieja Zająca, jednego z autorów piszących dla portalu highculture.pl.
Etyk, doktorat z filozofii otrzymał na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Okazjonalnie publicysta, głównie na łamach magazynu „Liberté!”, współtwórca Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.
NAJNOWSZE